Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả XSKT miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 24/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB5733304
G1

81369

19
G2

30504 76199

22, 4
G3

33651 22945 66456
46182 39290 34970

31, 3, 5, 6, 7
40,2,3,4,5,5,7
G4

7837 6860 3636 6890

51, 2, 6
G5

1619 7224 1740
4222 1496 0442

60, 9
70
G6

247 752 331

82
G7

43 44 35 45

90, 0, 6, 9
Mã ĐB: 1 2 3 5 10 14 16 20 (GF)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 23/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB1605300, 4, 8
G1

88635

1
G2

25337 63488

20, 4, 5
G3

59775 29439 27290
24040 82530 67189

30, 5, 7, 9
40, 1, 1, 5, 7
G4

0547 6741 7941 7289

53
G5

7824 5469 8625
7168 1204 5983

68, 9
73, 5, 9
G6

308 973 820

83, 8, 9, 9
G7

79 00 93 45

90, 3
Mã ĐB: 2 5 10 11 14 15 18 19 (GE)
XSMB 90 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8248804
G1

52311

11, 2, 3
G2

07072 42726

20, 5, 6, 6
G3

40481 49867 76166
29399 36193 63578

34, 7, 8
47, 8, 8
G4

9404 2834 6012 1448

50
G5

4126 1347 1048
7295 7820 8038

60, 6, 7
70, 2, 8
G6

450 637 460

81, 8
G7

25 70 90 13

90, 3, 5, 9
Mã ĐB: 2 3 6 7 10 11 12 18 (GD)
XSMB 100 ngày

4. SXMB KQXSMB ngày 21/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9993708
G1

73548

13, 8, 8, 9
G2

40187 24052

28
G3

45049 69513 00318
99864 37934 67528

31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
G4

9969 4749 3131 7918

51, 2
G5

5983 3688 4919
7340 8836 1898

61, 4, 4, 9
72
G6

661 051 291

83, 7, 8
G7

08 64 72 91

91, 1, 8
Mã ĐB: 2 5 7 9 13 14 17 20 (GC)
XSMB 200 ngày

5. XSMB ngày 20/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5740600, 5, 6
G1

97758

15, 6, 8, 9
G2

37216 24939

21, 2
G3

30032 78750 31430
43822 43341 22605

30, 1, 2, 9, 9
41
G4

7939 8580 7131 0783

50, 6, 8
G5

0866 9656 7260
4515 7573 3621

60, 6, 8
73, 8, 9
G6

592 419 079

80, 3
G7

68 18 78 00

92
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 13 17 20 (GB)
XSMB 300 ngày

6. XSMB ngày 19/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7580101, 2
G1

19995

15, 9
G2

93219 56742

20, 4, 4, 4
G3

13459 21260 02582
01053 92502 27859

31
40, 2, 4
G4

1440 1020 4024 9170

53,4,7,8,9,9,9
G5

0057 6215 3858
8144 3559 8224

60, 4, 6
70
G6

554 331 982

82, 2, 5
G7

64 85 24 66

95
Mã ĐB: 2 3 7 9 10 11 17 18 (GA)
XSMB 10 ngày

7. XSMB ngày 18/02 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB3990303, 7, 9
G1

64007

10, 4, 8
G2

94691 49556

24, 8, 9
G3

47851 91743 87428
63645 97610 97288

32
43, 5, 9
G4

0270 5179 3109 4524

50, 1, 6, 6
G5

3849 9190 0418
6950 1098 3962

62, 4
70, 9
G6

093 429 132

88
G7

56 97 14 64

90, 1, 3, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 17 19 20 (FZ)
XSMB 20 ngày

8. XSMB ngày 17/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB5829405, 7
G1

03133

12, 6, 8
G2

84216 14018

21, 1, 5
G3

87942 42677 33889
80351 42249 29632

32, 3
42, 5, 9
G4

4666 5495 8905 6655

51, 5, 7
G5

5821 1407 8445
7612 9721 1589

62, 2, 6, 7
73, 7
G6

062 725 757

89, 9
G7

73 92 62 67

92, 4, 5
Mã ĐB: 2 3 5 8 14 15 16 17 (FY)
XSMB 40 ngày

9. XSMB ngày 16/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB3486405
G1

00693

1
G2

97331 18776

20, 0, 9
G3

56995 55805 26599
22435 58098 35835

31, 1, 4, 5, 5
41
G4

8683 1661 7450 8941

50, 4, 8
G5

8695 2954 6320
0276 2666 1431

61, 4, 6, 7
76, 6
G6

720 634 467

83, 4
G7

98 29 58 84

93,5,5,8,8,9
Mã ĐB: 3 5 6 11 13 16 19 20 (FX)
XSMB 50 ngày

10. XSMB ngày 15/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4833108
G1

33214

10, 1, 3, 4, 8
G2

95565 75869

20, 2, 6, 6
G3

85035 50958 42526
30662 77408 94544

31, 3, 5, 9
41, 4
G4

6513 1726 6179 2439

51, 2, 8
G5

2241 5718 6452
7022 5061 7065

61, 2, 5, 5, 9
70, 6, 9
G6

333 911 376

8
G7

51 10 20 70

9
Mã ĐB: 1 3 4 5 12 16 17 18 (FV)
XSMB 60 ngày

11. XSMB ngày 14/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1767001, 3, 3, 4
G1

67840

15
G2

87976 05804

22, 6
G3

15037 87341 44090
35540 11601 11274

37, 7
40, 0, 1
G4

6083 0603 6674 3990

51, 3, 4
G5

4637 1874 2362
2894 1326 2503

62, 7
70, 4, 4, 4, 6
G6

951 967 787

83, 7
G7

53 22 15 54

90, 0, 4
Mã ĐB: 6 10 12 15 16 17 19 20 (FU)
XSMB 500 ngày

12. XSMB ngày 13/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3910000, 2, 3, 3, 5
G1

22276

10, 1, 1, 4
G2

21547 14250

20, 3
G3

25123 77887 46966
34620 73311 14277

31
40, 4, 7, 9
G4

6749 3710 6705 8203

50, 0
G5

1050 0680 0240
0711 5203 7214

63, 6
76, 7
G6

944 182 395

80, 2, 7
G7

63 99 31 02

95, 9
Mã ĐB: 1 2 4 7 10 13 15 16 (FT)
XSMB 1 ngày

13. XSMB ngày 08/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8585203, 4, 4, 8
G1

17339

15
G2

81504 61590

21, 3, 7
G3

11923 39951 06845
01815 93739 55388

31, 9, 9
42, 5
G4

9488 7388 2208 9004

51, 2, 6
G5

9570 5276 3461
7388 5303 6573

61
70, 3, 3, 6
G6

473 597 056

88, 8, 8, 8
G7

42 31 21 27

90, 7
Mã ĐB: 3 4 6 9 12 15 17 19 (FS)
XSMB 2 ngày

14. XSMB ngày 07/02 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6738404, 4, 5, 5, 6
G1

41504

11, 8
G2

84043 71031

2
G3

23490 95377 73674
51711 88162 69864

31, 8
43, 3
G4

9296 1005 2278 5705

52, 3
G5

2043 7662 9506
3669 1073 3804

62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
G6

638 152 189

84, 9
G7

62 18 99 53

90, 6, 9
Mã ĐB: 1 5 7 8 14 17 18 19 (FR)
XSMB 3 ngày

15. XSMB ngày 06/02 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9126705, 6, 9
G1

65567

10, 1, 2, 5, 7
G2

49583 27981

20
G3

28941 63811 68505
68457 98492 31709

36
41, 6
G4

1990 1136 7461 6895

52, 7, 9
G5

2312 4696 2846
0206 8873 3910

61, 7, 7
73
G6

017 320 886

81, 3, 4, 6
G7

52 59 84 15

90, 2, 5, 6
Mã ĐB: 1 2 3 9 13 15 18 19 (FQ)
XSMB 4 ngày

16. XSMB ngày 05/02 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6987602, 6, 7, 7
G1

47161

16
G2

54779 83038

22, 3, 6
G3

54035 40526 22723
04016 92542 30851

32, 2, 5, 5, 8
40, 2, 9
G4

1932 1071 3559 6332

51, 9
G5

2140 4907 6780
8375 6102 2349

60, 1
71, 5, 6, 9
G6

806 060 590

80, 1
G7

07 35 81 22

90
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 12 14 17 (FP)
XSMB 5 ngày

17. XSMB ngày 04/02 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1330000, 4
G1

06268

12, 4, 4
G2

67798 98842

20, 7
G3

09251 37297 78533
05661 30866 26814

33, 4
41, 2, 4, 6
G4

4278 1420 5112 9414

51, 6, 9
G5

1534 1478 8664
1159 7081 3687

61, 4, 6, 8
78, 8
G6

446 627 656

81, 7
G7

44 04 97 41

97, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 15 18 20 (FN)
XSMB 6 ngày

18. XSMB ngày 03/02 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB333890
G1

80369

12, 4, 6, 8, 9
G2

55380 69435

21, 2
G3

92942 94293 36365
34162 09641 10284

33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
G4

0221 1633 1716 6658

58
G5

0122 2297 2514
8365 7192 3441

62, 5, 5, 9
7
G6

236 119 442

80, 4, 8, 9
G7

12 35 88 18

92, 3, 7
Mã ĐB: 1 4 7 9 10 12 13 18 (FM)
XSMB 7 ngày

19. XSMB ngày 02/02 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2817402, 5, 8
G1

06876

18
G2

66471 38080

2
G3

94163 33797 50042
94635 65908 04190

31, 5, 9
42
G4

8084 7218 0384 3702

51, 5, 5
G5

2551 4867 7331
8796 6677 5394

63, 7, 8
71, 4, 6, 7
G6

755 539 280

80, 0, 4, 4
G7

93 55 68 05

90, 3, 4, 6, 7
Mã ĐB: 1 2 9 13 14 16 17 20 (FL)
LôTô XSMB

20. XSMB ngày 01/02 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8744401
G1

41182

15, 6, 8
G2

94959 51442

28, 8
G3

93301 62187 40592
47470 69528 79028

32
42, 4, 4
G4

7292 4118 0777 5462

54, 4, 9
G5

8254 4416 2280
9154 5079 9784

61, 2
70, 7, 7, 9
G6

115 186 944

80, 2, 4, 6, 7
G7

32 61 77 99

92, 2, 9
Mã ĐB: 4 9 11 14 16 18 19 20 (FK)
In vé dò XSMB

21. XSMB ngày 31/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4766600
G1

58427

1
G2

64931 25644

25, 7, 7
G3

03576 08099 93000
05237 32951 82863

31, 6, 7
40, 0, 4
G4

3767 5450 1997 6766

50, 1, 1, 3
G5

1336 0386 7369
1740 4840 8051

63,6,6,6,7,8,9
76
G6

296 125 966

82, 6
G7

68 53 82 27

96, 7, 9
Mã ĐB: 3 4 9 11 12 14 19 20 (FH)
In vé dò XSMB

22. XSMB ngày 30/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0852403
G1

80556

11
G2

02056 55365

21, 4, 6
G3

93363 16503 50553
55436 44146 19053

32, 6, 8
41, 6
G4

3556 7688 6096 0141

53,3,6,6,6,7
G5

4932 4683 4211
6357 9871 5990

60, 3, 5
71
G6

921 194 760

83, 3, 8
G7

38 26 83 95

90, 4, 5, 6
Mã ĐB: 3 4 7 8 12 15 16 19 (FG)
In vé dò XSMB

23. XSMB ngày 29/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7534609, 9
G1

98171

11, 2, 2, 4, 4
G2

23541 90743

2
G3

98189 71152 09412
86414 11035 95289

32, 5, 8
41, 3, 6
G4

2771 3474 5314 0609

50, 2, 4, 6
G5

0912 7238 9154
8750 1011 0265

65
71, 1, 4
G6

156 432 799

81, 3, 5, 9, 9
G7

81 83 09 85

99
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 15 17 18 (FE)
In vé dò XSMB

24. XSMB ngày 28/01 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB6827400, 2, 3
G1

93911

10, 1, 6, 6
G2

25484 47616

21, 6, 8
G3

11003 93986 15302
61278 13916 23900

38
41, 3, 5, 9
G4

1710 1445 4678 9751

51, 3
G5

5496 0228 3343
5479 4126 8089

65
74, 8, 8, 9
G6

221 438 853

84, 6, 7, 9
G7

87 65 49 41

96
Mã ĐB: 5 7 9 11 14 17 19 20 (FD)
In vé dò XSMB

25. XSMB ngày 27/01 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB615790
G1

32521

10, 5, 6, 7
G2

73337 11395

20, 1, 3, 4, 7
G3

59715 94737 28391
77040 95480 36972

31, 7, 7
40, 9
G4

1670 3770 7223 0876

5
G5

6094 5417 4724
5620 5716 3868

68
70,0,2,5,6,9
G6

049 531 791

80
G7

27 75 91 10

91, 1, 1, 4, 5
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 16 17 19 (FC)
In vé dò XSMB

26. XSMB ngày 26/01 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2034706, 7
G1

29197

11, 8, 8
G2

19218 63399

20, 3
G3

82560 80548 17544
73396 45107 10888

33, 8
42,4,7,7,7,8
G4

4359 6568 4811 1038

52, 6, 8, 9
G5

1823 8447 2579
2491 2352 8442

60, 8
79
G6

947 733 318

88
G7

58 56 20 06

91, 6, 7, 9
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 8 10 20 (FB)
In vé dò XSMB

27. XSMB ngày 25/01 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7737501, 4, 6
G1

14114

12, 4, 7
G2

99404 53941

24, 5, 7, 7
G3

45239 92327 58366
84517 71158 13890

35, 9
41, 2, 8
G4

9479 8648 0493 9881

53, 6, 7, 8
G5

3961 3599 4206
2625 2201 8153

61, 6
75, 9
G6

912 735 727

81
G7

56 24 57 42

90, 3, 9
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 13 18 20 (FA)
In vé dò XSMB

28. XSMB ngày 24/01 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6166102,3,6,7,8,9
G1

38229

11, 6
G2

62307 85674

20, 2, 4, 5, 9
G3

78595 93756 52006
58616 27202 51549

31, 6, 8
43, 9
G4

5803 5520 2836 8290

56, 7
G5

3309 6125 7243
4089 2338 8508

61, 9
74
G6

524 731 081

81, 9
G7

57 22 11 69

90, 5
Mã ĐB: 4 6 8 9 11 14 16 18 (EZ)
In vé dò XSMB

29. XSMB ngày 23/01 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8744100, 6
G1

45966

11,1,2,6,7,7
G2

06221 88252

21, 2, 5
G3

27745 45816 68217
41517 41912 32545

3
41,5,5,6,9,9
G4

7691 4975 9911 6182

52
G5

6097 1046 6006
2575 2298 6725

66, 8
74, 5, 5
G6

022 468 449

82
G7

74 00 49 11

91, 7, 8
Mã ĐB: 2 5 8 12 14 15 16 17 (EY)
In vé dò XSMB

30. XSMB ngày 22/01 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB369100
G1

79118

10, 3, 4, 7, 8
G2

28263 37729

20, 3, 9
G3

39344 36781 97614
33735 51836 41688

33, 4, 5, 6
44, 7
G4

7547 3433 7982 3523

52, 6
G5

6779 9563 5686
2191 7374 3556

60, 3, 3, 5
74, 9
G6

252 534 420

81, 2, 6, 8
G7

60 13 65 17

91
Mã ĐB: 1 3 6 9 12 16 18 19 (EX)
In vé dò XSMB

kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc

Tại xskt.net.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xskt.net.vn

Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xskt.net.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

 

Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xskt.net.vn:

LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày Mở Thưởng Mã Tỉnh Tên Tỉnh
Thứ 2 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 3 XSQN Xổ Số Quảng Ninh
Thứ 4 XSBN Xổ Số Bắc Ninh
Thứ 5 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 6 XSHP Xổ Số Hải Phòng
Thứ 7 XSND Xổ Số Nam Định
Chủ Nhật XSTB Xổ Số Thái Bình

Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xskt.net.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.