Chính sách & Điều khoản sử dụng website XSKT

Hệ thống website xổ số xskt.net.vn (xem thêm giới thiệu) là đơn vị duy trì và phát triển trang thông tin điện tử này (sau đây gọi là Website) như một trang thông tin trong hệ thống phân phối cung cấp nội dung cho đại lý và khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với xskt.net.vn. Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/tiện ích nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này.

Dự đoán XSKT Miền Bắc chủ nhật ngày 26-3-2023 - Các con số dễ trúng XSKT hôm nay

xskt.net.vn  có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại website vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, xskt.net.vn  có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

Chính sách & Điều khoản sử dụng: Website Xổ số kiến thiết Việt Nam


Bài viết này phác thảo các chính sách và điều khoản sử dụng cho một trang web xổ số giả định của Việt Nam. Điều quan trọng là người dùng phải hiểu và tuân thủ các quy tắc và quy định này để đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ và thú vị khi tham gia các trò chơi xổ số trực tuyến. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Điều khoản chung

 • 1.1 Trang web Xổ số Việt Nam (sau đây gọi là "Trang web") là một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ xổ số cho người dùng là cư dân của Việt Nam.

 • 1.2 Để truy cập và sử dụng Trang web, người dùng phải từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách tạo tài khoản và sử dụng Trang web, người dùng xác nhận rằng họ đáp ứng yêu cầu về độ tuổi này.
 • 1.3 Trang web có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.

xskt.net.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của xskt.net.vnxskt.net.vn cũng không chịu trách nhiệm nếu tiện ích hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và tiện ích, Bạn đồng ý rằng xskt.net.vn, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của xskt.net.vn sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các tiện ích của xskt.net.vn

2. Đăng ký tài khoản và thông tin người dùng

 • 2.1 Người dùng được yêu cầu đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Trang web. Trong quá trình đăng ký, người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ, bao gồm họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

 • 2.2 Người dùng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của họ, bao gồm tên người dùng và mật khẩu của họ. Người dùng phải thông báo ngay cho Trang web về mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép tài khoản của họ.
 • 2.3 Trang web có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào nếu nghi ngờ có hoạt động gian lận hoặc nếu người dùng vi phạm các điều khoản và điều kiện này.
 • 2.4 Người dùng chỉ có thể có một tài khoản và Trang web nghiêm cấm việc tạo nhiều tài khoản vì bất kỳ lý do gì.

3. Trò chơi xổ số và luật lệ

 • 3.1 Trang web cung cấp nhiều trò chơi xổ số khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trò chơi xổ số hàng ngày, trò chơi jackpot và trò chơi trúng thưởng ngay lập tức. Mỗi trò chơi có một bộ quy tắc riêng mà người dùng phải làm quen trước khi tham gia.
 • 3.2 Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo các mục xổ số của họ là chính xác và đầy đủ. Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong mục nhập của người dùng.
 • 3.3 Trang web sẽ công bố kết quả xổ số vào ngày rút thăm đã chỉ định. Người dùng có thể truy cập kết quả trên Trang web hoặc thông qua các kênh được ủy quyền khác.
 • 3.4 Các giải xổ số phải chịu các loại thuế hiện hành và các khoản khấu trừ khác theo quy định của pháp luật. Người dùng có trách nhiệm tuân thủ tất cả các nghĩa vụ thuế liên quan đến tiền thắng cược của họ.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

 • 4.1 Trang web và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh và phần mềm, là tài sản của Trang web và được bảo vệ theo luật bản quyền và nhãn hiệu quốc tế.

 • 4.2 Người dùng được cấp giấy phép hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • 4.3 Người dùng không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ nội dung của Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Trang web.

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của xskt.net.vn và các tổ chức/công ty khác đã được xskt.net.vn cho phép. xskt.net.vn cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

• Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

• Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

• Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

• Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website. Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của xskt.net.vn. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 • 5.1 Trang web cung cấp các dịch vụ của mình trên cơ sở "nguyên trạng" và không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp.
 • 5.2 Trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, dữ liệu hoặc thiện chí, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web.
 • 5.3 Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc sự chậm trễ nào trong việc truyền kết quả xổ số, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố kỹ thuật nào có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia trò chơi xổ số của người dùng.

Website này và các tiện ích được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". xskt.net.vn không bảo đảm rằng Website hoặc tiện ích sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, tiện ích. Bạn cần lưu ý rằng Website này và tiện ích là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, xskt.net.vn sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

 • 6.1 Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Việt Nam.

7. Sử dụng hợp pháp

Tất cả các tính năng và tiện ích của website được xây dựng hoàn toàn miễn phí nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh đại lý vé xổ số kiến thiết của hệ thống phân phối và khách hàng, thông tin kết quả XSKT có cơ chế an toàn thông tin và xử lý sự cố kịp thời trong nội bộ, người dùng ngoài hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả XSKT lưu trữ trên website và tiện ích xem tường thuật trực tiếp từng giải kết quả XSKT mang tính chất tham khảo trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

8. Liên kết website của bên thứ ba hoặc quảng cáo

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. xskt.net.vn  cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. xskt.net.vn không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng xskt.net.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

9. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của xskt.net.vn bao gồm thông tin đăng ký thành viên, thông tin cá nhân. xskt.net.vn không sử dung thông tin thành viên ngoài mục đích phục vụ cá nhân hóa truy cập theo tùy biến của bạn, quyền riêng tư được đảm bảo trên toàn hệ thống.

10. Tổng Kết

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng tiện ích thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Bằng việc sử dụng Trang web Xổ số điện toán Việt Nam, người dùng đồng ý tuân theo Chính sách & Điều khoản sử dụng này.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Bài Viết Ngẫu Nhiên