TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
32 5 lượt 26 2 lượt 12 15 lượt
52 5 lượt 78 2 lượt 10 14 lượt
07 4 lượt 97 2 lượt 22 14 lượt
68 4 lượt 98 2 lượt 32 14 lượt
96 4 lượt 00 1 lượt 80 14 lượt
12 3 lượt 02 1 lượt 69 13 lượt
15 3 lượt 09 1 lượt 78 13 lượt
19 3 lượt 12 1 lượt 96 13 lượt
48 3 lượt 22 1 lượt 09 12 lượt
84 3 lượt 24 1 lượt 66 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 90 1 lượt 51 2 lượt
98 1 lượt 88 1 lượt 34 2 lượt
85 1 lượt 87 1 lượt 99 3 lượt
81 1 lượt 82 1 lượt 38 3 lượt
80 1 lượt 70 1 lượt 36 3 lượt
79 1 lượt 69 1 lượt 97 4 lượt
78 1 lượt 66 1 lượt 93 4 lượt
77 1 lượt 65 1 lượt 71 4 lượt
76 1 lượt 56 1 lượt 31 4 lượt
75 1 lượt 55 1 lượt 27 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 03, 16, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 56, 65, 67, 69, 71, 74, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99

Tin tài trợ