Max 3D Pro thứ 5 ngày 23/02/2023

Kết quả kỳ #225 ngày 23-02-2023
ĐB 550 439
G.1 209 803 895 426
G.2 198 732 276 426 025 117
G.3 494 225 636 935 220 803 313 290

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro