Max 3D Pro thứ 3 ngày 10/01/2023

Kết quả kỳ #207 ngày 10-01-2023
ĐB 572 256
G.1 369 656 087 618
G.2 237 400 653 888 146 219
G.3 455 499 136 446 183 883 210 685

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro