Max 3D Pro thứ 3 ngày 07/03/2023

Kết quả kỳ #230 ngày 07-03-2023
ĐB 587 955
G.1 571 178 850 872
G.2 438 188 982 440 154 286
G.3 885 664 918 815 313 180 568 045

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro