Max 3D Pro thứ 5 ngày 02/03/2023

Kết quả kỳ #228 ngày 02-03-2023
ĐB 367 551
G.1 443 920 822 965
G.2 616 433 717 099 117 518
G.3 859 737 633 019 545 324 575 252

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro